Statens vegvesen har i samarbeid med Berg kommune laget et forslag til detaljreguleringsplan. Detaljreguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn fra 7. november til 19. desember 2017, og vi ber om eventuelle merknader til planen.

Hvor er planen tilgjengelig?

Planen er tilgjengelig på Berg kommune sitt rådhus og i resepsjonen hos vegeier Troms fylkeskommune, og kan også lastes ned fra nettsiden vegvesen.no

Åpent møte 21. november 2017 kl. 18.00 på Finnsæter kapell

Statens vegvesen arrangerer et åpent møte 21. november 2017 på Finnsæter kapell kl. 18.00 for å informere mer om detaljreguleringsplanen og svare på spørsmål.

Merknader til planen

Fristen for å sende merknader til reguleringsplanen er 19. desember 2017.
Send merknadene skriftlig til:
Statens vegvesen Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ,
Eller
firmapost‐nord@vegvesen.no, Merkes: Fv. 86 Hamn Senja

Kort om planen

Detaljreguleringsplanen for 2 km veg på fv. 86 Hamn Senja, fra tunnel i Styrbergvika til parkeringsplass ved Nikkelverket, skal gi et formelt grunnlag for å punktutbedre vegen her.  Målet for punktutbedringer er å bedre framkommelighet for trafikantene, spesielt tungtransport, og ivareta reiseopplevelse med fokus på at denne veg er en del av Nasjonal turistveg. Tiltaket er en del av vegeier Troms fylkeskommune «Torskenpakken».

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Ta gjerne kontakt:

Dersom dere har spørsmål eller ønsker å få tilsendt reguleringsplanen, kan dere kontakte:
- Kontaktperson i Berg kommune: Tore-Jan Gjerpe, tlf. 977 30 870
E‐post: tore-jan.gjerpe@berg.kommune.no
- Kontaktperson i Statens vegvesen: Ann-Kristin Edvardsen, tlf. 900 95 345.
E‐post: ann-kristin.edvardsen@vegvesen.no