Tilknytning til kommunalt vann og avløp

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning. Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget.

Du skal få informasjon i rimelig tid hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen på grunn av arbeider på kommunale ledninger. Drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet (drikkevannsforskriften). Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Du skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Søknad om sanitærabonnement

Her finner du skjema for søknad om sanitærabonnement.

Vann og avløpsgebyrer

Installasjon av vannmålere

Problemer med kommunalt vann eller avløp

Ved problemer med kommunalt vann eller avløp kontakt teknisk vakt!

Vannmåleravlesning

Berg kommune bruker SMS-varsling for å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger.
Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre (se nedenfor).
Det vil bli sendt ut avlesningskort der hvor vi ikke finner mobilnummer og der mottaker ikke ønsker SMS.

Ved feil
Hvis du mottar en SMS som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne, og gi beskjed til kommunen. I tillegg må den som mottar en feilsendt SMS sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881.

Kan vi nå deg
Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal kunne nå deg (her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no.

  1. www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon.  I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
  2. www.varslemeg.no som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem.

Bedrifter
Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.
Hvis du ønsker varsel pr SMS vil vi benytte det mobilnummeret du oppgir på vedlagte svarslipp eller pr. mail, ved neste avlesning.
Har du spørsmål, ta kontakt med økonomikonsulent Solveig Schultz på tlf. 468 11 514.