Vakttelefoner utenom ordinær arbeidstid

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Vakthavende brannsjef - Lenvik kommune 904 75 162
Legevakt 116 117
Krisesenteret i Midt-Troms 77 84 52 60
Barnas alarmtelefon 116 111
Mental helse - hjelpetelefon 116 123
Melding om skadet/påkjørt vilt    02800
Veterinærvakt

907 90 907

Teknisk drift døgnvakt (melding om feil, mangler, etc.) - Berg kommune 913 33 755