Målsetting

Hovedmålsetting for Berg ungdomsråd er å arbeide for at barn og unge i Berg kommune skal ha det best mulig. Berg ungdomsråd skal også jobbe for å lære barn og unge i kommunen hvordan de politiske systemene fungerer i samfunnet.

Ungdomsrådet kan uttale seg i saker som er relevant for barn og unge, og kan dermed påvirke den politiske beslutningsprosessen. De kan bidra med opplysninger og synspunkter, og selv komme med forslag til tiltak og løsninger i saker som angår barn og unge. Kommunens politikere og administrasjon kan og bør bruke ungdomsrådet som en kilde til innsikt i hva som er viktig for barn og unge i kommunen.

Valg og sammensetning

  • Berg ungdomsråd skal bestå av 5 medlemmer. Elevrådet ved Berg skole og Berg montessoriskole velger hver sin representant med personlig vara (skolerepresentanter). De tre resterende plassen velges blant ulike kandidater som ønsker å stå til valg.
  • Aldersbegrensningen, både for å være med i ungdomsrådet og ha stemmerett ved valg til ungdomsrådet, er fra og med 8.klasse til det året man fyller 20 år.
  • Berg ungdomsråd skal være et partipolitisk uavhengig rådgivende organ. Medlemmer har rett til å være aktive i egne parti, men som representant i ungdomsrådet skal de opptre uavhengig. Personer som fronter partipolitikk kan det stilles mistillit til.

Fullstendige vedtekter og retningslinjer for ungdomsrådet i Berg kommune kan finnes her.