Berg kommune skal våren 2018 gjennomføre forskningsinstituttet NOVA sin ungdataundersøkelse. Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser (ungdomstrinnet) som tilbys til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Siden 2010 har 439 200 ungdommer fra 405 kommuner og fra Svalbard deltatt i ungdataundersøkelsene og besvart spørsmål om foreldre og venner, skole og framtid, fritid, helse og trivsel, tobakk og rusmidler og risikoatferd og vold.
Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. Det er første gang Berg kommune gjennomfører ungdataundersøkelsen. På grunn av lavt folketall på yttersida kjøres undersøkelsen i Berg sammen med Torsken, Tranøy og Lenvik for å sikre anonymitet og gode data. Resultat fra undersøkelsen vil kunne benyttes i grunnlag for ungdomspolitikken og i det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom.

Du kan lese mer om ungdataundersøkelsen i Berg her eller om undersøkelsen generelt på www.ungdata.no

Ungdata_logo