Det skal settes opp tavle ved starten av turstien til Husfjellet. Vi ber om innspill til innholdet på tavla innen onsdag 27. november.

Innspill sendes til Midt-Troms friluftsråd ved Ingvild Blomseth Helgesen.