Bakgrunn

De siste årene har det vært gjennomført aksjoner rettet mot marin forsøpling i kommunen. Aksjonen i 2016 endte med rundt 9 tonn søppel fra Berg. I 2017 ble det samlet opp 4,6 tonn i strandsonen.

Søppel i Mefjordbotn. Fra strandryddeaksjonen 2017.
Søppel i Mefjordbotn. Fra strandryddeaksjonen 2017. Foto: Odd Ivar Enoksen

Strandryddedagen

Strandryddedagen er en nasjonal miljødugnad der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten.

Vi har gode tradisjoner for dugnad og felles innsats for å løse utfordringer i Berg.  Alle kan bidra, både idrettslag, skoler, bygdelag, venner, familier og ikke minst næringslivet inviteres til å være med på strandryddeaksjonen. Formålet er å gå sommeren i møte med en pen og ren strandsone som alle kan ta i bruk. Både for folk og dyr.