Midler til aktivitet/ tilrettelegginger i friluftsområder

Midt-Troms friluftsråd har i sitt budsjett for 2018 foreslått å avsette kr. 40 000 for 2018 til aktivitet/ tilrettelegginger i friluftsområder i Midt-Troms.

For 2018 gjelder følgende kriterier:

  1. Behandlingen av søknaden skjer administrativt i friluftsrådet.
  2. Det kan gis inntil kr. 5 000 i tilskudd til hver kommune pr år.
  3. Det gis tilskudd til aktivitet/drift av områder som er åpen for allmennheten.
  4. Organisasjonene /institusjonene som har fått tilsagn sender inn dokumentasjon / bilder
  5. Bevilgede tilsagn blir lagt som referatsak i friluftsrådet.

Søknadene vil bli behandlet administrativt, og det kan påregnes kort saksbehandlingstid.

Søknadsskjema

Søknadsfrist 6. mai.
Søknader sendes Berg kommune v/ Hege Bekken.

Skjema finner du her.