Troms fylkeskommune fordeler årlig spillemidler til kulturarenaer. Midlene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.
Tilskudd kan gis til kulturarenaer med regionale og/eller lokale funksjoner, grendehus, samfunnshus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur slik som bibliotek, bygg for museum, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.
Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturarenaer, men ikke til vedlikehold og drift.
Troms fylkeskommune har fastsatt egne retningslinjer for tilskuddsordningen basert på retningslinjer gitt av Kulturdepartementet. 

Retningslinjer for spillemidler til kulturarenaer

Her finner du retningslinjene.

Generell informasjon

  • Både nye og gjentatte søknader skal fremmes elektronisk gjennom søknadsportalen anleggsregisteret.no
  • Søknader behandles og prioriteres først i Berg kommune, før de oversendes Troms fylkeskommune for endelig behandling.
  • Søknadsfrist til Berg kommune er 25. februar
  • Ta kontakt med Wenche Pedersen på e-post wenche.pedersen@berg.kommune.no før du starter på søknaden.