Gjelder for søknad om tilskudd av spillemidler til:

  • Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
  • Nærmiljøanlegg
  • Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten

Anlegg det søkes om midler til må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent og del av kommunalt vedtatt plan før det søkes om tilskudd fra spillemidlene.

Søkere som skal fornye sin søknad må fremme søknaden på nytt.

For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema, se www.anleggsregisteret.no. Søknadsfrist til kommunen 1. oktober.

Ved spørsmål, kontakt folkehelsekoordinator Hege Bekken (hege.bekken@berg.kommune.no / 468 82 717).

Annonse - spillemidler 2019