Berg kommune drifter SFO ved Berg skole og har som formål å gi barn et helhetlig, godt og trygt oppvekstmiljø i form av et omsorgs- og fritidstilbud.
SFO gjelder for elever i småtrinnet (1.-4. årstrinn) og elever med særskilte behov til og med 7. årstrinn. Ordningen baseres på frivillig deltakelse.
 

Åpningstider

Tilbudet er et helårstilbud, kun stengt i juli og på planleggingsdager for ansatte.
Åpningstider: 07:15 – 16:00

Opptak

Påmeldingsfrist kunngjøres ved annonse og /eller brev til foreldre med skoleelever i aktuell alder. Påmelding skjer innen 01.04, og gjelder for påfølgende skoleår. Det kan gjøres inntak i løpet av skoleåret.

Skjema for påmelding finnes her.