Postliste viser kommunens inngående og utgående dokumenter. Listen vil normalt bli oppdatert 1-3 dager etter at dokumentet er journalført.
Dette er en liste over dokumenter. Hvis det er oppført paragrafer/info på "Gradering" i listen betyr det at hele eller deler av dokumentet er unntatt offentlighet.

Selve dokumentene legges ikke ut. For å få innsyn i dokumentet må du kontakte kommunen og anmode om innsyn.

Postliste 2019

DESEMBER 2019:

NOVEMBER 2019:

OKTOBER 2019:

SEPTEMBER 2019:

AUGUST 2019:

JULI 2019:

JUNI 2019:

MAI 2019:

APRIL 2019:

MARS 2019:

FEBRUAR 2019:

JANUAR 2019:

Postliste 2018

DESEMBER 2018:

NOVEMBER 2018:

OKTOBER 2018:

SEPTEMBER 2018:

AUGUST 2018:

JULI 2018:

JUNI 2018:

MAI 2018:

APRIL 2018:

MARS 2018:

FEBRUAR 2018:

JANUAR 2018:

Postliste 2017

DESEMBER 2017:

NOVEMBER 2017:

OKTOBER 2017:

SEPTEMBER 2017:

AUGUST 2017:

JULI 2017:

JUNI 2017:

MAI 2017:

APRIL 2017:

MARS 2017:

FEBRUAR 2017:

JANUAR 2017:

Postliste 2016

DESEMBER 2016:

NOVEMBER 2016:

OKTOBER 2016:

SEPTEMBER 2016:

AUGUST 2016:

JULI 2016:

JUNI 2016:

MAI 2016:

APRIL 2016:

MARS 2016:

FEBRUAR 2016:

JANUAR 2016:

Postliste 2015

Postliste 2014

DESEMBER 2014:

NOVEMBER 2014:

OKTOBER 2014:

SEPTEMBER 2014:

AUGUST 2014:

JULI 2014:

JUNI 2014:

MAI 2014:

APRIL 2017:

MARS 2014:

FEBRUAR 2014:

JANUAR 2014: