Sykehjemmet

Sykehjemmet består av 2 avdelinger. Det er 20 plasser til sammen. Alle rommene er enkeltrom med eget bad.
Dementavdeling som har 8 plasser, eget kjøkken og stue.
Sykehjemsavdeling som har 12 plasser, eget kjøkken og stue.

Dagtilbud til demente

Berg kommune tilbyr dagtilbud til demente på Berg sykehjem på Skaland og på Strandheimen omsorgssenter i Senjahopen.

Dagtilbudet begge steder er fra kl. 10:00 til kl. 14:00, men mulighet for forlengelse utover ettermiddagen etter avtale. Tilbudet innbefatter sosialt samvær med øvrige beboere/pasienter og personalet. Det serveres formiddagskaffe fra kl. 10:30, og middag kl. 13:00.

Aktiviteter varierer etter årstid og behov. Det er fokus på sosialt samvær, å være i fellesskap med andre. I hovedsak er det lesing fra aviser og bøker, spille musikk og synge. Bake, hjelpe med klesbretting, dekke på bord, vanne blomster og andre dagligdagse gjøremål.

I henhold til Rundskriv I-1 2015 «om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse – og omsorgstjenester» fra Det kongelige helse – og sosialdepartementet, er satsen for dagopphold kr 77,-. Satsene endres årlig.

Ved interesse/behov for dagtilbud, gjøres henvendelse til virksomhetsleder Renate Lysberg, tlf. 77 85 93 00 eller epost renate.lysberg@berg.kommune.no.

Hjemmetjenesten

Vi har hjemmesykepleien stasjonert på sykehjemmet, alt er samlet som 1 tjeneste og personalet rullerer og er både i hjemmesykepleie, på dement avdelingen og sykehjemmet.

Hjemmetjenesten betjener brukere som bor i eget hus, på strandheimen og i kommunale boliger.
Vi har og hjemmehjelperne stasjonert på sykehjemmet.