Ordfører i Berg

Ordfører i Berg er Roar Åge Jakobsen. Han representerer Senterpartiet og har vært ordfører i kommunen siden 2015.
Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, og er kommunens rettslige representant. Ordføreren og varaordføreren velges av kommunestyret for fire år av gangen.

Litt om ordføreren

Roar Åge Jakobsen

  • Medlem i Senterpartiet og nestleder i Berg Senterparti.
  • Medlem i Kulturutvalget 1991 – 1995
  • Vararepresentant til Kommunestyret, 1991 – 1995
  • Varaordfører 1995 – 1999.
  • Medlem i kommunestyre og formannskap 1999 – 2003.
  • Varaordfører 2011 – 2015.
  • Ordfører 2015 – 2019.