Om Berg

Berg - en liten og livskraftig kommune på yttersida av Senja - eventyrøya der kontrastene har gitt "farge" både til natur og mennesker.
Spennende og trygge oppvekstmiljøer, som sammen med et spenstig og allsidig næringsliv har skapt grunnlaget for bosetting, jobbtilbud og trivsel.
Rikdommene i havet og fjellet har gitt muligheter til folket som bor her, og gjort kommunen til et næringsmessig "sentrum" på yttersida!

Brosjyre

Her kan du finne brosjyren vår.