I dag lanserer Berg kommune sin nye hjemmeside. Vi håper du finner det du trenger av informasjon, og at det har blitt lettere å finne fram.
Ta gjerne kontakt dersom det er informasjon du savner eller hvis du finner feil.
Tilbakemeldinger sendes ckk@berg.kommune.no