Åpningstider

NAV Berg er stengt 28. og 29. mai på grunn av kurs og møter.

Henvend deg til informasjonen i kommunen eller ring tlf. 55 55 33 33.
 

Mottaket har åpent for drop-in tirsdager fra kl 10.00 - 14.00.

Ta kontakt på tlf. 55 55 33 33 eller via "Ditt NAV" for å få timeavtale en av de andre ukedagene.

Ved behov for nødhjelp, må man ta kontakt på tlf. 55 55 33 33 for å avtale time.