Kommunestyret vedtok i møte 12.05.2016, sak 21/16, følgende næringsfyrtårn for Berg kommune:

1. Senjahopen Fiskerihavn - havneutvikling.

  • Arealer for industri, containerhåndtering, flytekaier og service.
  • Mudring havn og innseiling.
  • Sikre krafttilførsel til industrien.

2. Tiltak for næringsutvikling/tilrettelegging langs Nasjonal Turistveg Senja.

  • Tilrettelegging for økt trafikk langs NT; parkering, toalett, bobiloppstilling/-tømming og søppelhåndtering.
  • Bygging av 8 uværsly/gapahuker.

3. Geologi- og industrimuseum

Utarbeide prosjektplan med framdriftsplan og finansieringsløsninger for utvikling av:

  • Fjellet – industrielt kulturmiljø med tilrettelegging for publikum.
  • Senjens nikkelverk – industrielt kulturmiljø med tilrettelegging for publikum.
  • Utstillingslokale og flerbruksbygg på Skaland – renovering/ombygging til museumsbruk og etablering av permanent utstilling.