Søknadsfrister

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018. Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Kontaktinformasjon

Kontakt: e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.