Midt-Troms Museum er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i regionen.
For mer informasjon se http://mtmu.no/