Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms har vedtatt å legge forslag til Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms ut til offentlig ettersyn og høring. 14. mai blir det åpent folkemøte på Finnsnes.

Budsjett 2019 og Betalingsregulativ 2019

Formannskapets innstilling til Budsjett 2019 og Betalingsregulativ 2019 er i henhold til kommunelovens §§ 44.7 og 45.3 lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset, Senjahopen kiosk og på kommunens hjemmeside.