Telefonsalg

Berg kommune er kunde av Holmen Media. Alt telefonsalg rettes til telefon 467 90 550.

Logo_HolmenMedia.gif

 

 

Her finner du en oversikt over alle ansatte i den kommunale administrasjonen og enhetsledere i Berg kommune:

Sentralbord

Berg kommune postmottak@berg.kommune.no
Sentralbord 77 85 90 00

Ordfører

Ordfører Roar Åge Jakobsen

977 06 644

Administrasjon

Rådmann Wenche Pedersen   415 65 177
Levekårsleder Jorid Meyer   416 60 038
Økonomileder Heidi Jacobsen   996 94 501
Økonomikonsulent Solveig Schultz   468 11 514
Lønns- og personalkonsulent Unni Antonsen   468 16 520
IKT-leder Espen Fagerthun   901 31 600
Rådgiver Nathalie Anti   480 91 964
Sekretær Wenche Håkonsen   400 37 999
Folkehelsekoordinator Hege Bekken   468 82 717
Kontormedarbeider Sandra Charlotte Iversen   468 56 125

Teknisk avdeling

Teknisk avdeling      
Teknisk leder      
Saksbehandler Odd E. Olsen 905 83 318
Fagarbeider Kjell Egil Johansen 977 96 528
Fagarbeider Torgeir Tobiassen 907 80 148
       
Teknisk drift døgnvakt (melding om feil, mangler, etc.) 913 33 755

Brannsjef

Brannsjef (Lenvik kommune)      
Brannsjef Arnstein Smevik 77 87 18 07 905 69 962
Varabrannsjef Sigbjørn Syr (kontaktperson i Berg) 77 87 18 08 915 83 757

Tjeneste for integrering

Tjeneste for integrering      
Virksomhetsleder Tore Berg-Buan   970 42 513
Miljøarbeider Dag-Erik Johnsen   909 30 327

Helse og omsorg

Senjalegen avd. Skaland  Ons og fre 08.00 - 15.30  
Sentralbord 77 85 91 00  
Fysioterapeut: Hege Håkedal 941 62 275  
Helsesykepleier: June Esaiassen 958 37 664  
PRO-avdeling, Berg sykehjem
Sentralbord 77 85 93 00  
Telefaks 77 85 93 01  
PRO-leder: Renate Lysberg 915 74 925  
Strandheimen omsorgssenter 468 64 646  

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy    
Sentralbord 77 87 18 40  
Virksomhetsleder: Inger Slettum Olsen 416 50 655

Skoler og bibliotek

Berg skole - Senjahopen    
Sentralbord 77 85 98 90  
Telefaks 77 85 98 91  
Rektor: Frode Fredriksen 77 85 98 90
Skolefritidsordning avd. Senjahopen 77 85 89 39  
Berg Montessoriskole - Skaland  
Telefon 907 16 254
Rektor 481 08 721  
Bibliotek 77 85 98 97
(Berg skole - Senjahopen) Onsdag: kl 09.00 - 14.30  
Kulturskolen    
Lærer: Marius Eriksen Psihogiudakis 977 55 906

Barnehager

Skaland barnehage    
Hovednummer 948 21 445  
Avdelingene 415 70 435  
Styrer: Hilde Karlsen 948 21 445
Senjahopen barnehage    
Kontor 911 39 763  
Lillebjørn 970 41 931  
Storebjørn 468 46 140  
Styrer: Tove Birkelund 911 39 763

Prestekontor

Sokneprest Gunnar Borvik     476 70 646
Kirkeverge Ann Marit Skogstad     990 15 613

Tillitsvalgte og verneombud i kommunen

Hovedtillitsvalgte      
  Benedikte Wilsgård 77 85 98 90
  Christine Johansen 77 85 98 90
  Linda Tjosås 948 21 445
Hovedverneombud Tore Berg-Buan 970 42 513
Verneombud      
Rådhuset Tore Berg-Buan 970 42 513
PRO Stina Iversen    
Berg skole Trude Olsen 77 85 98 90
Barnehagene Sigrid Olsen 911 39 763
       
Personvernombud IT-Con AS v/ Alf Leinan 901 00 080