Berg kommune vil for skoleåret 2018/2019 tildele utdanningsstipend for elever i videregående skole.

Vilkår for å søke er følgende:

  1. Elever inntil 20 år fra Berg kommune i videregående skole i alle studieretninger kan søke personlig stipend fra Berg kommune. Det ytes maks. utbetaling for to skoleår pr. elev.
  2. Total ramme for hvert semester er kr. 25.000,-.
  3. Søknadene behandles administrativt.
  4. Søker må skaffe til veie dokumentasjon fra skolen som bekrefter elevstatus og linje. Dokumentasjon for høst semester 2018 vedlegges søknaden.
  5. Forutsetningen for å få utbetalt stipend er:
    • At søker følger alle fag som fulltidselev.
    • At søker legger fram dokumentasjon fra skolen som bekrefter godkjent semester.

Søknadsfrist: 18. februar 2019.

Søknaden sendes:
Berg kommune, Ingrid Bjerkås vei 23, 9385 Skaland eller på e-post til postmottak@berg.kommune.no.