Berg kommune eier 28 utleieboliger/boenheter spredt på bygdene Skaland, Senjahopen og Mefjordvær.  I tillegg har kommunen tildelingsrett for 6 boliger på Skaland, 3 i Senjahopen og 3 i Mefjordvær, hvor kommunen står som leietaker hos privat utbygger, og fremleier til boligsøkere.

Hvordan søke?

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for tildeling av kommunal bolig og bolig med kommunal tildelingsrett. Les retningslinjene før du søker.

Søknad sendes på e-post til: postmottak@berg.kommune.no
eller per post til Berg kommune, Ingrid Bjerkås’ vei 23, 9385 Skaland