Vil du være med å bestemme hvordan vi skal ha det i fremtiden? Det inviteres til stiftelsesmøter i lokalutvalgene i Senja kommune:

  • 01.10.2019 kl 18.30 – 20.30 på Breidablikk, Skaland - område 5
  • 17.10.2019 kl 18.00 – 20.00 Ungdomshuset Havørn UIL, Senjahopen - område 4

Fellesnemda har vedtatt at det etableres 8 lokalutvalg i Senja kommune. Lokalutvalgets formål er å styrke lokaldemokratiet, engasjement og god samfunnsutvikling i nye Senja kommune. Lokalutvalgene utvikles i dialog med frivilligheten og vi ønsker derfor å invitere alle lag og foreninger i det aktuelle lokalutvalgsområdet til informasjon og stiftelsesmøte. Lokalutvalget har som mål å styrke og ivareta lokaldemokratiet i Senja kommune.

Lokalutvalgene skal:

  • enkeltvis og samlet jobbe for samfunnsutvikling i Senja kommune
  • fremme tettere dialog mellom innbyggere og den politiske og administrative ledelsen i Senja kommune
  • baseres på medvirkning, informasjonsutveksling, høring og dialog
  • ta vare på interessene til innbyggere som er viktige for lokalmiljøet
  • være bindeledd mellom den kommunale forvaltningen og innbyggerne

I dette møtet går vi gjennom målsetninger for lokalutvalgene og stifter det enkelte lokalutvalget. Lag, foreninger, grendeutvalg og enkeltpersoner oppfordres til å finne fram og foreslå kandidater til lokalutvalget.

Vil du stille som kandidat, send e-post til jorn.aarsland@torsken.kommune.no eller dag.rydmark@tranoy.kommune.no.

Se mer informasjon på http://senja2020.no/?p=2232.

Velkommen!