Troms fylkeskommune og Rom for kultur inviterer til regionale seminarer i hele fylket.
Seminarene er GRATIS og det blir servert kaffe med noe godt til.

Tema

Søknadsskriving og Prosjektarbeid

 • Tips til å skrive en bedre søknad – vi kommer blant annet til å snakke om:
  • Hva gjør en søknad god eller dårlig?
  • Hva må være med?
  • Hva er en god prosjektbeskrivelse
  • Ulike krav / ulike ordninger
  • Budsjett og finansieringsplan
 • Hvordan planlegge og gjennomføre prosjekter på en god måte – dette er blant annet noe vi vil legge vekt på:
  • Fra idéfasen til gjennomføring
  • Hva krever de ulike fasene?
  • Tips til gode prosesser
  • Motivasjon og dokumentasjon

Alle som er på idéstadiet eller tenker på å starte oppgraderingsprosjekter hos seg, er oppfordret til å ta prosjektene med for å jobbe konkret med dem på seminaret.

Hvor og når?

30.1.2018    kl 18 -21                 HARSTAD                  Hotel Scandic, møterom Dag Otto
31.1.2018    kl 18 -21                 SJØVEGAN                Kulturhuset, møterom Lysthuset
1.2.2018      kl 1730 -2030          FINNSNES                 Kunnskapsparken, undervisningsrom 259
5.2.2018      kl 18 -21                 TROMSØ                   Fylkeshuset, fylkestingssalen
7.2.2018      kl 18 -21                 SØRKJOSEN             Reisafjord hotell
8.2.2018      kl 18 -21                 OTEREN                    Lyngskroa

VARIGHET: Ca. 3 timer

Påmelding

Send en epost til anne.mette.satra@tromsfylke.no og si fra hvor mange fra ditt lag som kommer, og hvilket seminarsted dere melder dere på til.
Det er lov å komme uanmeldt, men av hensyn til kaffe og kaffemat er det fint å kunne vite det på forhånd.

Frist: 28. januar for seminarene i Harstad, Sjøvegan og Finnsnes
Frist: 2. februar
for seminarene i Tromsø, Sørkjosen og Oteren