Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Målgruppe

Målgruppen for møtene er:  kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

Møter

Tid og sted for møtene:

  • Møte 1:  Mandag 20.august kl.18.00-21.30 Stangneshallen, kafeteria, Harstad 
  • Møte 2:  Tirsdag 21.august kl.18.00-21.30 Fjellkysten Gjestehus, Lavangen
  • Møte 3:  Onsdag 2.august kl.18.00-21.30 Finnsnes Hotell, Finnsnes, Lenvik 
  • Møte 4:  Torsdag 23.august kl.18.00-21.30 Bardufosstun, Målselv  
  • Møte 5:  Mandag 27.august kl.18.00-21.30  Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa
  • Møte 6:  Tirsdag 28.august kl.18.00-21.30 Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord
  • Møte 7:  Onsdag 29.august kl.18.00-21.30 Fylkeshuset, Fylkestingsalen 2.etg., Tromsø   

På møtene vil det også bli informert om spillemidler til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv. 

Enkel servering på møtene.

Påmelding

All påmelding skjer til: johnni9@online.no – eller sms på mobil 995 77 390 - senest 2 dager før hvert møte.
Nærmere opplysninger på telefon: 777 88 227 (arbeid) eller mobil 995 77 390. Oppgi møtenummer ved påmelding.