Informasjon om søknadsrunde

Informasjon om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg finnes her.

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Bestemmelsene finner du her.