Hovedopptak til barnehagene

Innbyggere i Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik kan søke på tvers av nåværende kommunegrenser som opphører 1.1.2020.

Barnehagene i Berg har ledige plasser for barn i alderen 0-6 år fra nytt barnehageår, 15. august 2019.

Fristen for å søke plass til hovedopptaket er 1. mars 2019. Barn som allerede har plass i barnehagen, trenger ikke søke på nytt.

De som søker full plass vil bli prioritert ved opptak. Ellers foretas opptak etter alder. Funksjonshemmede barn gis fortrinnsrett til ledige plasser.

 

Plass ved skolefritidsordningen

Fristen for å søke plass ved skolefritidsordningen ved Berg skole for skoleåret 2019/2020, er 1. mars 2019.

Vi gjør oppmerksom på at de som allerede har plass, likevel må søke til nytt skoleår.

 

Felles informasjon:

Søknadsskjema finnes på kommunens nettside, eller kan fås ved henvendelse til:

Skaland barnehage – tlf. 948 21 445
Senjahopen barnehage – tlf. 911 39 763
Berg skole – tlf. 77 85 98 90 (SFO)

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til de respektive barnehagene eller til Berg skole.