Berg kommunestyre vedtok i møte 26.10.2017, sak 54/17, å sende utkast til forskrift om anløpsavgift i havner og havneområder i Berg kommune på høring.

Vedlagt følger høringsdokument samt kommunestyrets vedtak om høring.
Vedlagt følger også utkast til havneregulativ. Dette dokumentet er ikke på høring, men vedlegges til orientering. Havneregulativet vil bli lagt frem for kommunestyret for vedtak samtidig som forskrift om anløpsavgift behandles – forhåpentligvis i februar 2018.

Høringsfrist 21. januar 2018.

Eventuelle spørsmål rettes på e-post til wenche.pedersen@berg.kommune.no

Dokumenter