Kommunale planer

Kommuneplan

Kommunedelplaner

Reguleringsplaner

Forkortelser:
PBL: Plan og bygningsloven
ME: Mindre endring

Utgåtte arealplaner etter 01.12.2017

 • 192913200201: Bergsbotn, Akvafarm
  Dato vedtak: 27.06.2002
  Lov ref.: PBL 1985
  Dato utgått: 14.12.2017, Vedtak
 • 192902: Senjahopen, GSV + industriområder
  Dato vedtak: 21.02.2005
  Lov ref.: PBL 1985
  Dato utgått: 15.02.2018, Vedtak
   
 • 192902: Senjahopen, Industriområde
  Dato vedtak: 26.03.1993
  Lov ref.: PBL 1985
  Endring: 22.01.1996
  Dato utgått: 15.02.2018, Vedtak