Friluftssskoler for barn 10-13 år:
- 11. - 13. juli på Revet og Lysnes
- 7. - 9. august på Havn og Bellesviktranda
 
Friluftscamp for ungdom 13-17 år:
- 16. - 18. juli Gibostad og Revet/Lysvatn

Påmelding skjer via Deltaker.no.