Representanter

 • Roar Åge Jakobsen
 • Eli-Ann Jensen
 • Guttorm Nergård
 • Jan Harald Jansen
 • Hildegunn Simonsen                                                                             

Vararepresentanter

 • Kjell Egil Johansen
 • Bengt Larsen
 • Ann Elin Pedersen
 • Gunvald Wilsgård
 • Ivar Mortensen
 • Odd Ivar Enoksen
 • Leif Rubach
 • Nicklas Johansen
 • Kristian Høgstad