Den 21. august i 2004 kommer bokstavelig talt til å stå som "hugget i stein", både i minnet og realisert gjennom den tunnelen vi har fått i Berg kommune. En tunnel og et stykke vei som endelig binder denne fram til nå todelte kommunen sammen og gjør den til ett. I forbindelse med selve åpningsarrangementet den 21. er det mange vi i arrangementskomiteen vil takke. Innbyggerne i Berg kommune viste denne dagen hva vi er gode til gjennom samarbeidsvilje, dugnadsånd og gjestfrihet. Denne dagen viste at Berg kommune er en litt annerledes kommune, en liten kommune, men med et stort hjerte og rause innbyggere.

Uten alle som deltok frivillig på et eller annet vis hadde ikke dette arrangementet vært mulig å gjennomføre, i hvert fall ikke på en slik storslått måte. Det er mange vi vil takke: skolene, elever som leste tekster, barnehagene, musikkskolen, kor, musikere og bidragsytere til tekster, alle disse kulturarbeidere i Berg som gjorde arrangementet til en slik minneverdig opplevelse. Vi vil takke lag, foreninger og bedrifter som stilte med salgsboder. Vi vil takke alle våre glade kakebakere som gjorde tunnelkaka på 21 meter mulig. Vi vil også takke pensjonistforeninga i Berg på det hjerteligste for deres spreke bidrag som parkerings- og trafikkvakter. Vi vet at det sistnevnte ikke ble noen lett oppgave med konstant regnvær og opp mot 2000 mennesker i bevegelse i Ersfjord denne dagen. Vi vil også svært gjerne takke Ersfjordingene som gjestfritt stilte bygda si til disposisjon denne dagen - en hjertelig takk til dere.

Vi vil også takke Troms Kraft og Senja Rutebil for deres bidrag. I samme åndedrag må vi fra komiteen sin side også nevne våre samarbeidspartnere i Vegvesenet, vi har vært gjennom en svært god og kreativ prosess sammen med dere.

Til slutt vil vi takke alle, både fastboende og utflytta Bergsværinger og andre som deltok. Denne dagen ble vi alle yttersidværinger som ville dele denne historiske dagen sammen og gjøre den til et minne for livet.

Vi vil oppfordre folk til å fortsette med å legge ned hver sin stein, med sitt navnetrekk på, i steinrøysa, Berg kommunes 1000-årssted ved tunnelåpningen i Ersfjord. Slik sett kan minnet om denne dagen strekke seg langt inn i framtida.

Det var i samholdets og samarbeidets ånd denne komiteen ble satt sammen, halvt om halvt fra begge sider av fjellet. Samhold og samarbeid har også vært gjennomgangstonen i måten vi har arbeidd på gjennom godt og vel et halvt år. Dette håper og tror vi også ble grunntonen i arrangementet den 21. august i 2004, og vi håper at dette vil bli grunntonen for vår sameksistens i Berg kommune også i framtida.

For komiteen

Frode Fredriksen