Berg kommunestyre vedtok 15. mai 2012 i sak 22/12 nytt og revidert delegasjonsreglement for Berg kommune.