Budsjett 2018

Budsjett og økonomiplan for 2018 ble vedtatt i kommunestyret den 14.12.2017.
Dokumentet finner du her.