Byggesaksbehandling

Byggesaker i henhold til plan og bygningsloven behandles av teknisk etat.

Det anbefales at de som skal byggemelde benytter skjemaer som ligger på hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Der finner du samlet alle byggeregler og skjemaer.

Siden oppdateres ved endringer i lov eller forskrift. Der finner du også "spørsmål & svar" samt flere digitale verktøy og veivisere til prosjektering.

Bygg uten å søke

Sjekk her om du kan bygge uten å søke.