Formannskapets innstilling til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 - 2019 er i henhold til kommunelovens §§ 44.7 og 45.3 lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset, Senjahopen kiosk og på kommunens hjemmeside.

Eventuelle uttalelser må sendes skriftlig til Berg kommune, Ingrid Bjerkås-veien 23, 9385 Skaland eller postmottak@berg.kommune.no innen 7.12.2017.
Kungjøring skjer i h.h.t. forvaltningslovens § 37.
Økonomiplan med budsjett og betalingsregulativ blir behandlet i kommunestyremøte 14.12.2017.