Berg kommune kjøper brann- og feiertjenester fra Lenvik kommune.
 

Brannvesen

Berg kommune har i tillegg et frivillig brannkorps bestående av 16 deltids brannmannskaper – 8 i nordre Berg, og 8 i søndre Berg. Det er brannstasjon med brannbil i Senjahopen og på Skaland.

Kontakt:

Vakttelefon til vakthavende brannsjef i Lenvik/Berg finner du her.
Kontaktinormasjon til brannsjef i Lenvik kommune finner du her.

Feievesen

Feiertjenester leveres av Lenvik kommune.

  • Helårsboliger feies annet hvert år. Nordre Berg i partallsår og søndre Berg i oddetallsår.
  • Fritidsboliger får feiing hvert fjerde år. 

I forkant av at det skal feies sender feier ut varsel til berørte husstander/hjemmelshavere.
Feieravgift betales sammen med de kommunale avgiftene i henhold til gjeldende betalingsregulativ.