Bergsøyan landskapsvernområde ble opprettet i 2004 med hjemmel i naturvernloven.
Verneforskriftens § 2 sier at formålet med vernet er: « å bevare et område med typisk skjærgårdsnatur med tilliggende holmer, skjær og gruntvannsområder med vakkert natur- og kulturlandskap, og dets dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl».

Forskrift om verneplan for Bergsøyan

Forskriften med bestemmelser for området finnes her.

Kart

Her finner du kart over Bergsøyan.

Forvaltningsplan Bergsøyan landskapsvernområde

Fylkesmannen i Troms har satt i gang et arbeid med å lage forvaltningsplan for Bergsøyan landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Berg kommune.
Mer informasjon om dette finner du her.