Om Berg skole

Berg skole er en fådelt barne- og ungdomsskole med ca. 60 elever på alle klassetrinn. Skolen ligger vakkert til med utsikt mot havna, fjord og fjell.

Skolen er nært knyttet til næringsliv og fiskeriene på yttersida av Senja. Dermed får elevene mye kunnskap og kompetanse med seg med hensyn til skolefag og praktisk arbeid.

Satsing på realfag

Berg skole ønsker å satse på realfag de kommende årene og er med på en nasjonal satsning i matematikk og naturfag. Dette vil være et prioritert område både med hensyn til økt kompetanse blant våre lærere og et bredt spekter av undervisningsformer for å styrke realfagskompetansen blant våre elever.