I Berg kommune

Det er ingen egne vedtekter for Berg kommune når det gjelder båndtvang.
I Berg kommune er det hundeloven som gjelder. Se for øvrig reindriftsloven §66.