Private husholdninger og fritidsboliger

Renovasjon for private husholdninger og fritidsboliger i Berg kommune skjer i samarbeid med Senja Avfall.

Grovavfallsmottaket er lokalisert ved Senjahallen i Senjahopen og inneholder egen konteiner for farlig avfall, konteiner for jern/metallskrap, konteiner for innbo- og løsøre samt konteiner for elektrisk avfall. Åpningstida er torsdager kl 16-19 fra og med 9.5.2019. Det må kun bringes avfall hit i åpningstida.

Grovavfallsmottaket er etablert for husholdnings- og hytteabonnenter som her kan levere gratis innbo- og løsøre. For levering av avfall fra næringsaktører, samt bygg- og rivningsavfall, må man kontakte Senja Avfall direkte. Unntak gjelder for jern- og metallskrap.

Informasjon om returpunkter, sortering og gjenvinningsstasjoner finner du på hjemmesidene til Senja Avfall. Se også appen «Min Renovasjon» fra Norkart. Her kan du også registrere deg for mottak varsling for avfallstømming.

Næringsrenovasjon

Bedrifter og næringsaktører må selv tegne avtale med et renovasjonsfirma. Det finnes flere firmaer i regionen.