Private husholdninger og fritidsboliger

Renovasjon for private husholdninger og fritidsboliger i Berg kommune skjer i samarbeid med Senja Avfall.

Informasjon om returpunkter, sortering og gjenvinningsstasjoner finner du på hjemmesidene til Senja Avfall.

Desember 2018:
Lokalitet for grovsøppel i Senjahopen er nå flyttet til oversida av Senjahallen. Konteinere for grovsøppel, elektrisk avfall, spesialavfall, papp, samt glass og metall er alle samlet på den nye lokaliteten.
Åpningstidene for mottak av grovavfall er uforandret og fortsetter på torsdager mellom kl. 16.00-19.00 i partallsuker.

Næringsrenovasjon

Bedrifter og næringsaktører må selv tegne avtale med et renovasjonsfirma. Det finnes flere firmaer i regionen.