Kommunale planer

  • 192900201802 : Kystplan Midt- og Sør-Troms II
    Forslagsstiller: Interkommunalt planutvalg
    Dato oppstart: 15.03.2018

Reguleringsplaner