Kommunale planer

 • 192900201801 : Kommuneplan Arealdel Berg
  Forslagsstiller: Berg Kommune
  Dato oppstart: 16.06.2016

 • 192900201802 : Kystplan Senja kommune
  Forslagsstiller: Berg kommune
  Dato oppstart: 15.03.2018

Reguleringsplaner

 • 192903201801 : Mefjordvær, Senja Panorama
  Forslagsstiller: Privat
  Dato oppstart: 26.06.2017

 • 1929XXXXXX : Ersfjord, Friluftsområde
  Forslagsstiller: Berg kommune
  Dato oppstart: 03.05.2018

  Planavgrensning

 • 1929XXXXXX : Senjahopen Nord
  Forslagsstiller: Berg kommune
  Dato oppstart: 28.06.2018

  Planavgrensning

 • 1929XXXXXX : Senjahopen Skoleveg
  Forslagsstiller: Berg kommune
  Dato oppstart: 28.06.2018

  Planavgrensning

 • 1929XXXXXX : Ytre Skaland
  Forslagsstiller: Berg kommune
  Dato oppstart: 13.12.2018
  Varsel om oppstart
  Referat oppstartsmøte

 • 1929XXXXXX : Bøvær
  Forslagsstiller: Berg kommune
  Dato oppstart: 13.12.2018
  Varsel om oppstart
  Referat oppstartsmøte