Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget: Berg formannskap (leder: ordfører og nestleder: varaordfører) og tillitsvalgte (Christine Johansen, fagforbundet og Linda Tjosås, utdanningsforbundet).

Næringsfondet

Næringsfondet består av formannskapets medlemmer.

Forliksrådet

Forliksråd Vararepresentanter
Tor Skogland (Leder) Marit Reiertsen
Kjell Jensen Christine Johansen
Jann H. Moan Aid Rørset

Eldrerådet

Eldreråd: Vararepresentanter:
Jann H. Moan (Leder) Rigmor Mikalsen
Sverre Abel (Nestleder) Hermod Heitmann
Aud Johansen Jan Heiberg
Arne Johansen Sonja Nilsen
Kirsti Olsen Berit Sivertsen
Kom. repr.: Eli-Ann Jensen Hildegunn Simonsen

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede: Vararepresentanter:
Sverre Abel (Leder) Eli Abel
Ragnhild Hellemo Evelyn Johansen
Benny Heitmann Kristi Olsen
Kom. repr: Eli-Ann Jensen Hildegunn Simonsen