Kunngjøring

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv legges etter vedtak i formannskapet 02.04.2019 ut på høring og til offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningsloven § 11-14. Planen er lagt ut på kommunens hjemmeside, og i fysisk format på rådhuset på Skaland og i kiosken i Senjahopen.

Innspill

Innspill og merknader sendes skriftlig til Berg kommune, Ingrid Bjerkås-veien 23, 9385 Skaland, eller postmottak@berg.kommune.no. Frist for innspill er satt til 26.05.2019. Kontaktperson Hege Bekken, hege.bekken@berg.kommune.no, tlf. 468 82 717.

Dokumenter