Vi ønsker neste skoleårs førsteklassinger velkommen til skoleåret 2019/2020. Vi ber foreldre og foresatte fylle ut innmeldingsskjemaet. Skjemaet kan sendes via post, e-post eller leveres på skolen.

Skolens adresse:
Berg skole
Skoleveien 12
9386 Senjahopen

Skolens e-post er:
berg.skole@berg.kommune.no

Du kan få mer informasjon om innmeldinga ved å ringe rektor Frode Fredriksen på telefon 77 85 98 90 eller på mobiltelefon 481 08 721.