Formannskapets innstilling til Budsjett 2019 og Betalingsregulativ 2019 er i henhold til kommunelovens §§ 44.7 og 45.3 lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset, Senjahopen kiosk, Matkroken Senjahopen og på kommunens hjemmeside.

Eventuelle uttalelser må sendes skriftlig til Berg kommune, Ingrid Bjerkås-veien 23, 9385 Skaland eller postmottak@berg.kommune.no innen 10.12.2018.
Kungjøring skjer i h.h.t. forvaltningslovens § 37.
Budsjett og betalingsregulativ blir behandlet i kommunestyremøte 13.12.2018.