Kunngjøring

I følge Lov om akvakultur (Akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad fra SalMar Nord AS, for offentlig utlysning og kommunal behandling - utvidelse av akvakulturtillatelse for produksjon av laks og ørret på lokalitet Vindhammarneset i Mefjorden, Berg kommune:

Kommune: Berg
Søker: SalMar Farming AS
Søknaden gjelder: Endring i maks. biomasse
Størrelse: 3 600 tonn - økning til 5 000 tonn
Lokalitet: Vindhammarneset
Kartref.: N 69° 28.107 Ø 17° 36.369
Kontaktperson: Stefan Paulsen tlf. 909 74 507

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn fra 1.11.2018 i Berg kommune på kommunens hjemmeside, samt på rådhuset på Skaland og Senjahopen kiosk.

Merknader

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Berg kommune, Ingrid Bjerkåsveien 23, 9385 Skaland innen 1.12.2018.

For mer informasjon angående saksgangen, se veileder for søknadsskjema.