Vedtak

Fellesnemnda for etablering av ny kommune, Senja kommune, har på delegert myndighet som interkommunal planmyndighet av kommunestyrene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, vedtatt følgende i sak 22/18 den 27.6.2018:

«Forslag til planprogram og felles planstrategi for Senja kommune, datert 19.6.2018, legges ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 4-1.»

Merknader

Merknader/innspill til planprogram og planstrategi sendes Tranøy kommune, Vangsvikvn 298, 9304 Vangsvik eller til postmottak@tranoy.kommune.no. Planprogram og planstrategi kan ses på hjemmesidene til Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune, samt på hjemmesiden til Senja2020.

Frist for merknader settes til av hensyn til sommerferie til mandag 3.9.2018.